TARSUS SİTE YÖNETİMİ

     Tarsus'ta Siteler yeni yerleşim bölgelerinde hızla çoğalmaktadır. Site Yöneticiliğini daha önce emekli kat malikleri yapmakta idi. Ancak gerek gelişen teknoloji ve talepler gerekse kat maliklerinin kendilerine zaman ayırma talebi ile Tarsus Site Yönetimi ortaya çıkmıştır.

     Site adına açılacak banka hesabı ile tüzel kişiliğe kavuşan sitenin tüm tahsilat işlemleri bu banka hesabı üzerinden ve yazılım sistemimiz ile entegre şekilde gerçekleştirilmektedir. Kat maliklerinin birbirleri ile ödemeler noktasında sorun yaşamaması amacıyla kurulan İmer Yönetim 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ışığında yöneticilik faaliyeti yapar.

* Personele Tazminat fonu ayrılır,
* Personel Maaşları bankadan ödenir,
* Tüm ödemeler banka hesabından otomatik talimatlıdır,
* Doğalgaz ve büyük ödemeler bu hesaba ödenir mağduriyet yaşanmaz...