PROFESYONEL YÖNETİM NEDİR?

Yöneticilikte Profesyonellik anlayışı objektif ve hukukun üstünlüğünü esas alarak insan ilişkilerini düzenleyen ve modern toplumlarda ihtiyaç halini alan hizmet türüdür.

Komedi filmlerine dizilere konu olan apartman ve site yönetimi konusunda kanun koyucu ilişlileri aslında düzenlemiştir. Ancak komşuluk anlayışı bu ikili ilişkilerde esnek olmayı ve bu esnekliği gören karşı taraf ise bunu istismar etmeyi adet haline getirir.

Yönetici arabasını değiştirdiğinde veya evini yenilediğinde bizim paralarımızla aldı denir.

Sürekli bina yenileme veya ihtiyaçları konusunda ciddi kararlar alınır ama uygulanamaz.

Para toplama hep sorun yaratır. Yönetici kapıları dolaştığında gururu incinir.

Aidat ödeme muafiyeti bu denli problemlere değmez ve yönetici istifa eder.

Sürücüsü olmayan araç gibi yöneticisiz apartman sorunlarla boğuşur.

Kapıcısı varsa maaşlarını aldığı halde dekont olmadığı için iş mahkemesinde maaş alamadığını ifade ederek dava açar.

Sigorta primleri ödenmez. Elektrikler kesilir. Asansör çalışmaz. Doğalgaz kesilir. Konfor biter...

 

Hizmet satın alınan Profesyonel Yöneticilik Şirketi 'nin ana hedefi apartman sakinlerine hizmettir.