POZCU SİTE YÖNETİMİ

     Mersin Pozcu'da sitelerin yönetimini yapan şirketimizin hizmetleri,

* aidatların düzenli toplanması
* bütçe optimize edilmesi (maksimum fayda)
* ödemelerin düzenli yapılması
* demirbaş ve tesis giderlerinin bütçelenmesi
* dış cephe tadilatları
* doğalgaz merkezi ve bireysel sistem aktif edilmesi
* kat mülkiyeti kanunu ışığında hizmetin verilmesi sağlanmaktadır. Kat maliklerinin tümüne eşit mesafede profesyonel yöneticilik yapılmaktadır.