Site Yönetimi Hangi İşlerden Sorumludur?

Site yönetimi, kat malikleri açısından önem taşır. Site yönetimi konusunda, yöneticinin görevlerinin ne olduğunun bilinmesi, kat malikleri açısından büyük önem taşımaktadır. Site yönetimi belli hukuksal kanunlarla belirlenmiştir. Kuralların olması hem yönetici, hem de mülk sahipleri açısından, karşılıklı güven ve koruma sağlar.

Site yöneticisinin görevleri, kat mülkiyeti kanunda belirlenmiştir. Kanuna göre, site yönetimi defterlerin tutulması, belgelerin saklanması ve işletme projesinin yapılması gibi konularla belirlenmiştir. Site yönetimi, kat maliklerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Site yönetimi, hukuksal olarak belli sınır ve görevlerle mülke ait sorunların çözümü için, harekete geçer.

 Site Yöneticisinin Görevleri

Site Yöneticisinin görev ve yetkileri yönetim planında bellidir. Aksi bir hüküm olmadığı sürece, Site yönetimi kat mülkiyeti kanunda belirlemiştir. Apartman Yöneticiliği, çok yönlü ve gayet çaba gerektiren bir iştir. Kanunlara göre, kat maliklerinin aralarında aldığı kararlar yönetim tarafından uygulanmalıdır.

  • Ana taşınmazın bakımı ve onarımı için gerekli tedbirlerin alınması,
  • Ana taşınmazın amacına uygun olarak kullanılması,
  • Taşınmazın sigorta yaptırılması,
  • Ana taşınmazın genel idari işlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Taşınmazın koruma, temizlik ve bakım işleri, asansör bakım, bahçe bakım, sıcak su ve ısınma problemlerinin çözümü ve sigorta için,
  • Site yönetiminin belli zaman dilimlerinde, belli miktarda avans toplaması, yönetimden doğan borçların ödenmesi,
  • Ana taşınmazın bağımsız bölümlerine ilişkin kira toplanması, kat maliklerinin gerekli borç ve yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde dava ve icra takibi yapılması.
  • Toplanan paralar için gerektiğinde kullanmak üzere kendi adına hesap artırılması, toplantı düzenlemek ve kat maliklerini toplantıya çağırmak,
  • Taşınmazın aylık, yıllık kontrollerini yaptırılması ve ödemelerinin yapılması gibi, işlerin yapılması site yönetimi görevleri arasındadır.

Site yönetimi oldukça geniş ve kontrolü yoğun bir iştir. Site yönetimleri uzman desteği ile daha kaliteli çözümler üreterek, apartman sahiplerine daha rahat bir süreç sunabilir.                                            

Yönetimde Deneyim

Site yönetimi, görev ve sorumlulukları oldukça büyük olmakla birlikte, kat maliklerinin de, yönetime karşı sorumluluğu bulunur. Özellikle aidat sorunları sonlandığı takdirde kısa sürede müdahale şansı artar. Bu noktada profesyonel yönetim, tüm yöneticilere huzurlu bir yönetim sağlayacaktır. Site yönetimi konusunda firmamız size en iyi hizmeti sunacaktır.