ERDEMLİ SİTE YÖNETİM

      Erdemli Site Yönetim şirketimiz kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde kat maliklerinin aralarındaki yönetimsel sorunların çözüme kavuşturulmasını hedef edinerek çalışır.

      Kat maliklerinin arasında gerek aidatlarını gerekse aidat harici demirbaş ve yatırım avanslarını ödemekten imtina eden kişiler olabilir. Önce kimlik tesbiti yaparak muhataplarımızı öğreniriz. Önceki yönetimden hesapları devir alıp tahsil edilemeyen aidat ve ek ödenekleri kategorize eder ilgili daireye ödeme emrini tebliğ ederiz. Üç gün içinde bina adına açılan banka hesabına ödeme gelmemesi durumunda hukuksal işleme başvurulur. İlgili daire ve şahıslardan ödemenin tahsil edilme süreci başlar ve 1500'ün üzerinde açılan icra takip dosyalarımıza bir dosya daha eklenir. 

      Kat malikleri yapılmasını istedikleri işleri tahsilat sorunu olmaksızın dış cephe boya, jeneratör alımı, asansör yaptırılması, gibi işlemleri hem fiyat avantajı ile ilgili firmanın risk faktörü ortadan kalkarak yaptırırlar. Diğer malikler eskiden karar alınıp işlerin yürümediğini ancak ERDEMLİ YÖNETİM ŞİRKETİMİZ gelince sorunların teker teker çözüldüğünü görünce memnuniyeti artar. Bu durum site yönetimimizin tekrar seçilmesini sağlar.

 

Not: Şirketimiz yönetimi hiçbir cezai şart öne sürmeksizin kat malikleri oy çokluğu ile alındığı gibi verilmektedir.