ERDEMLİ APARTMAN YÖNETİM

     Erdemli Mersin'den 20 kilometre batıya doğru son zamanlarda hızlı gelişen ve dikey yaşam statüsüne ilerleyen durumu sebebi ile apartman ortak alanlarında çeşitli kültürden gelen kişilerin yaşam sürdürdüğü bölge olup yazlık siteleri de içermektedir.
     Yazlık sitelerde genellikle aidat tahsilatı ve ödemeleri ciddi sorunlar doğurmaktadır. Apartman ve sitelerin birçoğunda bu tip sorunlar ortaya çıktığında yöneticiler gerek komşuları ile kötü olmamak gerekse mevzuata hakimliği eksikliği nedeni ile işlem yapamazlar. Bu sebeple yapı kullanma izninin alınmasından, ortak alan merkezi ısıtma doğalgaz sisteminin devreye alınması dahil olmak üzere  tüm yönetimsel sorunlar tarafımızca apartman ve sitelerde çözüme kavuşturulmaktadır.

      İşlem kimlik tesbiti ile başlar ve bizlere eski yönetimce devir edilen aidat alacaklarının hukuksal yönden tahsilatı ile sonuca ulaşır. Komşuluk ilişkilerini asla zedelemeden tüm maliklere eşit mesafede Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan binanın tüm hak ve menfaatlerinin korunması ana faaaliyet konumuz olup aldığımız ücret ile huzuru tesis ederiz.