SİTE YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER

        Siteler toplu konutların bir araya geldiği büyük ölçekli yapılardır. Bu yapıların yönetim planı vardır. Kat malikleri tapularını alırken bu yönetim planı hükümlerine uymayı taahhüt ederek alırlar. Tüm malikler bu yönetim planını tapularını alırken kabul etmiş olurlar.

        Kat maliklerinin aralarında sorun çıkması durumunda öncelikle mahkemeler bu planı dosya arasına alırlar. Bazı durumlarda hakim müdahalesi de istenebilir. Ancak bu durumun kötüye kullanıldığı yerler de vardır. Ortak iradeyi hakim müdahalesine çiğnetmek isteyen kişiler de olabilir.

        Site yönetimleri her an hesap verilebilecek şeffaf kurumlardır. Şayet yönetici veya yönetim huzur hakkı talebi var ise öncelikle genel kurula bunu sunmalı ve bu huzur hakkının gelir vergisini ödemesi gereklidir. Geçmişe yönelik bir incelemede bu huzur hakkının vergisi özel usülsüzlük cezaları ile maliye tarafından tahsil edilir.

        Bu toplu yapılarda tahsilat ise başlı başına bir sorundur. Kredi kartı, otomatik talimat, banka hesabına yapılan virman gibi çeşitli alternatifler tahsilatı hızlandırıp kasada para olmasına ve ödemelerin hızlı yapılmasına sebep olur. Ancak kişilerde biriken alacaklar sistemin akışını yavaşlatacağından dolayı hızlı tahsilat icra dosyalarının nakde çevrilmesi ile mümkündür.

        Site yönetimleri emeklilerin değil, profesyonellerin yapacağı bir iştir.