MEZİTLİ PROFESYONEL YÖNETİM

     Mezitli'de bulunan binaların büyük bir kısmında gerek iskan ile ilgili ödemelerin toplanamaması gerekse projeye uygun olmayan yapılardan kaynaklı yapı kullanma izinleri alınmamaktadır. Yapı kullanma izinlerinin olmaması elektrik ve su ödemelerinin yüksek birimden fiyatlandırılması, su aboneliğinin yapılamaması gibi sorunlara neden olmaktadır. 

     Profesyonel Yönetim tek faaliyet konumuz olması sebebi ile bu büyük sorunların çözümü bizle mümkündür.

     Birçok apartman ve sitenin jeneratörlerin değişimi, yeni tesisi, doğalgazın bireysel veya merkezi kullanımı gibi sorunların çözümü de bizle mümkündür. Lütfen google işletme sayfamızdaki yorumlarımızı okuyunuz. 

Profesyonel yöneticilik şirketleri, genellikle müşterilerine şu hizmetleri sunar:

  1. Mülk Yönetimi: Kiralama işlemleri, kira tahsilatı, kiracı ilişkileri yönetimi, kira sözleşmeleri gibi işlemleri yürütme.

  2. Teknik ve Operasyonel Yönetim: Bina veya mülklerin günlük operasyonlarını yönetme, bakım ve onarım işlerini organize etme.

  3. Mali Yönetim: Mülk bütçesi oluşturma, gelir-gider takibi, vergi ödemeleri, faturalandırma gibi finansal işlerin yönetimi.

  4. Yasal Uyum ve Danışmanlık: Yerel yasalara uyum, kira sözleşmeleri ve yerel düzenlemeler hakkında danışmanlık sağlama.

  5. Güvenlik Yönetimi: Güvenlik sistemlerinin kurulması, bakımı ve yönetimi, güvenlik personeli temini gibi güvenlikle ilgili işleri yürütme.

  6. Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Uygulamalar: Mülklerin çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalarla yönetilmesi için stratejiler geliştirme.

Profesyonel yöneticilik sektörü, mülk sahiplerinin veya yönetim kurullarının mülklerini sorunsuz ve etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu hizmetler, yerel yasalara uygunluk, mülkün değerini artırma, işlerin düzenli yürütülmesi ve kiracıların veya apartman sakinlerinin memnuniyetini sağlama gibi amaçlarla sunulur. Bu şekilde, mülk sahipleri veya yönetim kurulları işlerini profesyonel bir ekip veya şirket aracılığıyla daha verimli bir şekilde yönetebilirler.