Ortak Kullanım Alanlarını İhlal Şikayeti Dilekçesi

VİLAYET(VEYA KAYMAKAMLIK)MAKAMINA

...........................


ŞİKAYETÇİ : (Adı Soyadı,Adresi)

ŞİKAYET EDİLEN : (Adı-Soyadı,Adresi)

KONUSU : .............ili..............ilçesi.............. mahallesi ............. .caddesi ...............sokakta..........ada...........parselde bulunan......kapı numaralı, apartmanın paydaşlarındanım. Bitişik apartman komşumuz şikayet olunan şahıs bir bölümünü özel aracının garajı olarak kullanmaktadır Bütün ikazlarımıza rağmen 10 günden beri bu fiili durumu kaldırmamakta ısrar etmektedir.

3091 sayılı" taşınmaz mal zilliyetliğine yapılan haksız müdahalelerin önlenmesi hakkında kanun"un 4.maddesine göre haksız müdahalenin men'ine karar verilerek yasal işlemlerin yapılmasını arz ederim.


(Tarih...../...../.......)

Şikayetçi(Adı-Soyadı,İmza)