Apartman Site Oturma Kuralları

Apartman Site Oturma Kuralları:

Yaşam hakkı kutsaldır.

Her canlı başka bir canlının yaşam hakkına saygı duymak zorunda olduğudan bizim özgürlüklerimizin sınırı diğer bir canlının özgürlük sınırına kadardır. Başkasının hakkını ihlal etmek özgürlük değildir. Bu bağlamda kurallar şöyledir;

 

1. Bağımsız bölümlerinde çevreyi rahatsız etmemek, gürültü ve çevre kirliliği yaratmamak şartıyla; kuş, balık besleyebilirler. Bu hayvanlar ticari amaçlı barındırılamaz. Daire içinde dahi olsa Köpek beslemek yasaktır. Ortak alanda evcil hayvan beslenemez. Ev içinde olmak kaydıyla kedi beslenebilecektir.
2. Kat malikleri ve kiracıları veya bağımsız bölümü (başka sıfatla) kullananlar, bağımsız bölümlerinde veya site ortak alanlarında diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler. Gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikle televizyon, radyo vd. müzik aletlerini komşuları rahatsız edecek şekilde gürültülü kullanamazlar, tadilat ve tamirat yapamazlar.
3. Bağımsız bölümlerinin; balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı vb. şeyler silkemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelerine çamaşır, TV anteni, klima dış ünitesi vb. dış görünüşü bozacak şeyler asamazlar.

4. Balkon ve Teraslarda mangal vb şeyler yapılamaz.
5. Bağımsız bölümlerini, ahlaka ve adaba aykırı sayılacak bir şekilde kullanamazlar, kullandırtamazlar, kiraya veremezler.
6. Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümler hiçbir şekilde konut dışı bir amaçla kullanılamaz veya kiraya verilemez.
7. Tüm Ortak Alanları ve Sosyal Tesisleri; Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliğine ve SYK’nca belirlenen kurallara göre kullanmak zorunludur. Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliğine ve belirlenen kurallara uymayan ve uymamakta ısrar edenlere, Site Yönetim Kurulu kararıyla, kabahatler kanunu gereği cezai işlem uygulanır. Sosyal tesislerde kumar oynanamaz ve oynatılamaz.
8. Site Yönetim Kurulu (SYK) kararı olmadıkça, binanın; ön, arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarı sarkan levha ve tabela asamazlar. Pencere, balkon veya terasları, binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte boyayamazlar, kapatamazlar, kapı açamazlar, balkon, imara uygun giriş alanları dışında ek giriş yeri yapamazlar. Bu tür işler site yönetim kurulunun yazılı izni ile yapılabilir. Siteye ait imar projesine aykırı hiçbir değişiklik yapılamaz, aksinin tespiti halinde ilgili kurumdan yapılan aykırılığın giderilmesine dair denetim ve aksiyon alınması talep edilebilecektir.
9. Bağımsız bölümlerin içinde duvar yıkmak gibi önemli tadilatlar yaptıracak olan kat malikleri, öncelikle belediyeden proje onayı ve gerekiyorsa ruhsat almak ve Site Yönetim Kuruluna başvurarak yazılı izin almak zorundadır. (Statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen onarım ve tadilatlara izin verilebilir). Aksi takdirde, ortaya çıkabilecek her türlü hasar, sebep olan kat maliki ve/veya bağımsız bölümü kullanan tarafından (mal sahibiyle müştereken ve müteselsilen) karşılanır.
10. Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümündeki tesislerde veya ortak yerlerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile, yapı güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş izni vermeye ve kendi bağımsız bölümlerinde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. (KMK 23)

11. Site geneli, Blok dahili ve balkonlarda yüksek sesle konuşmak, bağırmak, müzik sesi ve diğer her türlü gürültü kirliliği yasaktır.Ayrıca komşuları rahatsız edici şekilde evlerde ses yapmak daire içi ve daire dışı merdivenlerden koşarak ve atlayarak inmek yasaktır.
12. SYK nın belirleyeceği saatlerde site içinde bisiklet kullanımına izin verilecektir.Bisikletler sitenin teknik ekibinin kontrolünden geçirilerek ve üzerine kontrol edilmiştir logosu yapıştırıldıktan sonra kullanımına izin verilecektir.Ses ve gürültü kirliliğinden dolayı plastik tekerlekli bisikletlerin,kornası olan bisikletlerin kullanımına izin verilmeyecektir.Ayrıca kay kay diye isimlendirilen aletlerin düşme ve çarpma tehlikelerinden dolayı kullanılması yasaktır.

13. Balkonlardan dışardaki kişi ve çocuklarla bağırarak iletişim kurmak,site içinden balkonlarda oturanlarla yüksek sesle iletişim kurmak,site dışında bulunan marketlere yüksek sesle bağırarak sipariş vermek site korkulukları arasından sipariş almak yasaktır.

14. Altı yaşından küçük çocukların yanlarında ebebeynleri olmadan olumsuz bir durumla karşılaşma risklerinden dolayı site içinde yalnız dolaşmaları yasaktır.
15. Site ortak alanlarında çimlerde futbol ve basketbol oynanması, çocuk parkı ve dinlenme tesisinde yüksek sesle konuşmak, bağırmak, argo kelimeler kullanmak yasaktır.

16. Çocuk Parkı; Sadece 1-12 yaş arası çocukların yaşlarına uygun ilgili oyuncakları kullanması gerekmektedir. Çocuk parkı kamera ile izlenmekte olup, yanlış kullanım ve zarar verilme olayları tespit edilmesi halinde ilgili sakine gerekli zarar kanun yolu ile rücu edilecektir.
17. Site geneli kamera ile her alan izlenmekte olup, gayrimenkul ve ortak alanlar ile site sakinlerinin araçlarına ve eşyalarına verilen zararlar kamera ile tespit edilerek ilgili kat malikine yasal olarak rücu edilecektir.
18. Jimnastik aletleri; 08-22 saatleri arası kullanılması ve bu alanda spor yapan kişilerin rahatsız edilmemesi, aletlere zarar verilmemesi ve yüksek sesle konuşulmaması ayrıca spor salonuna uygun giyinilmesi gerekmektedir.20-Kapalı spor salonunda bulunan duşlar duş almak amacıyla kullanılmalı uzun süre kullanılmamalıdır.
19. Yürüyüş Yolu ve Site Ortak Alanları; sakinleri rahatsız etmeyecek şekilde yürüyüş amaçlı kullanılmalıdır ve o alanlara kabuklu yemiş, sigara izmariti vb. atılmaması gerekmektedir.
20. Sosyal Tesisler,yeşilalanlar,dinlenme yerleri; sitenin orta noktasında olduğu için ses yankı yapmakta olup, gürültülü konuşma ve tartışma yapılması yasaktır.23.Alkol satmak, içmek ve her türlü içeriği kumar olan oyunların oynanması yasaktır.
21. Şikayeti olan kişilerin şikayetçi olduğu kişilere ve konulara direk müdahale etmemesi ve site yönetimine veya kolluk görevlilerine yazılı veya sözlü olarak müracaat etmesi gerekmektedir.
22. Araçlarında zarar olduğunu ve bu zararın site içinde olduğunu gören site sakinlerinin saat aralığını belirterek yazılı olarak müracaatını site yönetimine iletmesi üzerinekamera sisteminde inceleme yapılarak tespit edilen kayıt cd ile başvuru yapan site sakinine teslim edilecek olup, başvuru sahibi bu görüntü kaydıyla zarar verenlere karşı dava açabilecektir.
23. Tadilat, tamirat işlerinde önceden site yönetimine bilgi verilecektir.
24. Dış cephedeki klima dış üniteleri, balkon içinde dışarıya sarkmayacak ve görüntü kirliliği olmayacak şekilde monte edilecektir.
25. Balkonlardan sarkan saksılar, çamaşırlıklar vb. ile uydu antenleri, reklam afişleri kaldırılacak ve kesinlikle balkondan dışarı sarkan veya çıkıntı olan hiçbir şey olmayacaktır.
26. Balkonda asılı olan çamaşır vb; dışarıdan görüntü çirkinliğine sebebiyet verecek şekilde olmaması gerekmektedir. Halı, yolluk, sofra bezi, yatak vb. balkon veya camdan sarkıtılamaz, silkelenemez.
27.Düğün, nişan, sünnet merasimleri vb. faaliyetler site ortak alanında yapılmayacaktır. Düğün taraflarını karşılama veya uğurlama amaçlı kısa süreli davul-zurna çalınması için site yönetiminden izin alınması gerekmektedir.Yine site yönetiminden izin almak ve site sakinlerini rahatsız etmemek kaydıyla sadece sitede oturan küçük çocuklar için dinlenme alanında gündüz saatlerinde ve 3 saati geçmemek kaydıyla doğum günü partisi yapılabilir.
28. Her türlü parlayıcı ve patlayıcı madde silah vb. kullanılmaması gerekmektedir, tespit edilmesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine; polise vb. bildirilecek ve imza toplanarak siteden tahliye edilecektir.
29. Site geneli ortak alanlarda kurban-adak vb. kesilmesi kesinlikle yasaktır.
30. Site geneli ortak alanlarda veya daire içi-balkon vb. yerlerde diğer site sakinlerini rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak veya tartışmak, kavga etmek, argo kelimeler kullanmak kesinlikle yasak olup, tespiti halinde referans yasa ve kanunlar kabahatler kanunu gereği gerekli cezai uygulamalar için ilgili birimlere konu havale edilecektir.