Siteye Mahkeme Kararı ile Yönetici Nasıl Atanır?

Kat malikleri bulundukları sitenin yönetimi kimin yönetici konusunda fikir ayrılığına düşerlerse, kat maliklerinden yapacağı müracaat ile sulh hukuk mahkemesi siteye yönetici atar. Özellikle belirtmek gerek bir husus var. Bir sitede veya apartmanda kat sayısı 8'den fazla ise buraya yönetici veya yönetim kurulu atanmak zorundadır. Kat Mülkiyeti Kanunun'da böyle belirtilmiştir.

Eğer kat malikleri anlaşmazlığa düşer, yöneticinin olmamasını isterlerse bu durum kanuna aykırı olur. Kat maliklerinden birisi kesinlikle sulh hukuk mahkemesine giderek yönetici atama davası açmalıdır. Eğer bir yönetici seçtiyseniz fakat o kişiden memnun değilseniz bu durumda mahkemeden yönetici atamasını isteyemezsiniz.  Yöneticinin toplantı yapmaması, taraf teşkilini sağlayamaması, ehil bir yönetici olmadığının anlaşılması, görevini kötüye kullanmasının tesbiti halinde her zaman mahkemeden Kmk.34. Maddesine göre yönetici atanmasını talep edebilirsiniz.

Site Yönetici Atama Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Kat maliklerinden birkaç kişi bir araya gelerek ya da bir kişi dilekçe yazarak yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması yeterlidir. Davayı tek bir kişi açarsa hâkim davalı kısmına diğer kat maliklerini de ekleyecektir. Karar diğer kat maliklerinin dinlenmesi ile verilecektir. Yönetici atama davası basit usul yargılama usulüne göre yapılır. Bu sebeple daha kısa sürede sonuçlanır ve yönetici atanır.

Sulh Hukuk Mahkemesine Yönetici Atama Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bir kişi siteye veya apartmana yönetici atanmasını istiyorsa dava dilekçesi yazması gerekir. Bu dilekçenin sol en üst kısmına yerleşim yeri olan Sulh Hukuk Hakimliğine yazarak dilekçenin başlığını atmalıdır. Ardından alt satıra geçerek davacı ve adresini yazmalıdır. Alt satıra geçerek davalı olan kişileri yazmalıdır. Tekrar alt satıra geçmelidir, bu alt satırlar sol tarafta olacak şekilde yazılmalıdır.

Ardından "Konusu" kısmı yazılarak "Kat Mâlikleri Kurulumuz yönetici seçemediğinden yöneticinin Muhterem Mahkemenizce atanması talebidir" yazılmalıdır. Tüm bunlarda sonra İzahı yazarak. Adresi, ilçeyi, mahalleyi, sokağı kısacası açık adresi yazmalısınız. Hukuki sebepler var ise onlarda yazıldıktan sonra davacı ad-soyadı yazarak imzasını atmalıdır.

Mahkemenin Siteye Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

Mahkeme tarafından atanan yönetici, kat maliklerinin seçtiği yöneticiler gibi tüm haklara, yetkilere ve sorumluluğa sahiptir. Mahkemenin atadığı yönetici sitenin veya apartmanın bakımından, onarımından, bahçe ve çevre düzenlemesinden sorumludur. Kişileri kurula çağırma, depo, garaj gibi yerde insanların yaşamamasına dikkat etme gibi görevlere sahiptir. 

Mahkemenin atadığı yönetici 6 ay geçmeden Kat Malikleri Kurulu tarafından değiştirilemez. Fakat haklı bir sebep varsa, Sulh Hukuk Mahkemesi yöneticiyi değiştirmeye izin verebilir. 

Mahkeme Kararı ile Atanan Yöneticinin Site Planı Nasıl Olmalıdır?

Site yönetim planı, yöneticinin yetki ve sorumluluklarını kullandığı bir plan şemasıdır. Yönetici site planlaması yaparken yönetim usulünü bilmelidir. Yönetici sitede hangi sorunların olduğu tespit etmeli ve en kısa zamanda bu sorunları çözmek için planlamalar yapmalıdır. Kat malikleri site yönetim planını değiştirmek isteyebilirler. Site yönetim planı kat maliklerinin tamamının beşte dördünün oyu ile değiştirilebilir. Değiştirilen site yönetim planı sitenin kütük dosyalarına kaydedilmelidir. Başka sorunlar yaşanır, kat malikleri uzlaşamaz ise Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre karar alınmalıdır.