APARTMAN YÖNETİCİSİNE YETKİ VERİLMESİ

     Kat mülkiyeti kanununun ilgili maddesi gereği apartman yöneticisi seçilen kişi en az yılda bir kez yıllık kurul toplantısını yapması gerekmektedir. Bu kurul toplantısında kendisinin dönemindeki gelir ve giderlerin hesap özetini genel kurula sunması gerekli ve hesaplarını ibra ettirmesi gereklidir. Kat malikleri yönetici seçimi yaparken genel kurul iradesi ile apartman yöneticisine yetki verilir.Seçilen yönetici bu yetkiye istinaden imzasının görev ve sorumluluklarını imza beyanı çıkararak yerine getirmeyi noter huzurunda tahhüt eder. Sonraki aşamada binayı resmi ve özel kuruluşlarda temsil hakkı elde eder. Bu temsile binaen fayda ve zarardan kendisi sorumludur. Genel kurul tarafından kendisine verilen yetkiden vekil gibi sorumludur. Vekalet hükümleri uygulanır. Asansörün güvensiz olarak imlenmesi neticesinde kendi insiyatifi ile asansörü farklı firmalardan fiyat tekilfi alarak güvenli hale getirir.

Kat maliklerinden aidat ve avans ödemelerini talep edip ödemeyen dairelerden %5 gecikme tazminatını da alarak site kasasına ödemeyi yapması gereklidir. Maddi açıdan birçok bina sakininin bilgisinin eksik kaldığı noktalardan birisi de budur. Avukatlar ile yapılan görüşmeler hep aidatını ödemeyen kişinin menfaatine sonuçlanır. Yönetici herhangi bir komşusu hakkında icra takibine geçmek istemez. Ancak bu zamanla ödemesini düzenli yapan komşuları da küstürüp süreç geriye işlemeye başlar.