ÖRNEK YÖNETİM DEVİR KARAR METNİ

 

ÖRNEK YÖNETİM DEVİR KARAR METNİ

ANASAYFA

TOPLANTI KONUSU: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI YERİ: ............Apartmanı

TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ: 21/11/2020 Saat: 19:30
      ............. APT.Kat Malikleri Kurulu iş bu toplantıda çoğunluk sağlanarak toplanmış ve  aşağıda yazılı kararları almıştır.  Önceki yönetici ..... istifasını genel kurula sunmuş ve hesapları ibra edilmiştir.
1) YÖNETİCİ SEÇİMİNE GEÇİLDİ, ADAY VAR MI DİYE SORULDU, ADAY OLMADIĞI BEYAN EDİLDİ. APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KONUSUNDA YÖNETİCİLİĞİN 634 SAYILI YASA İLE BELİRLENMİŞ TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLARININ MENDERES MH. GMK BULV. 35435 SOK. NO:26 SAKİNE HATUN APT. K:1 D:1 MEZİTLİ MERSİN ADRESİNE MUKİM NİMET AYDIN UMMAK TC: 16231180114  DEVRİNE KARAR VERİLMİŞTİR. APARTMAN YÖNETİCİSİ OLARAK MÜNFERİDEN İMZA SÜRKÜSÜ ÇIKARMAYA, İHTAR ÇEKMEYE İHTAR ALMAYA MÜNFERİDEN BU EVRAKLA TÜM RESMİ VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞ İLE ÖZEL ŞİRKETLERDE, YÖNETİCİ SEÇİLEN NİMET AYDIN UMMAK (TC:16231180114) YETKİLİ KILINMIŞTIR.
3) KAT MALİKLERİNDEN, .................... ve ............................ DENETÇİ OLARAK SEÇİLMİŞTİR. HESAPLARI DENETLEME İLE BİRLİKTE BİNADAN HERHANGİ BİR DEMİRBAŞ YAPTIRILMASI VE/VEYA SATIN ALINMASI HUSUSUNDA TALEP GELMESİ DURUMUNDA YAPTIRILACAK DEMİRBAŞLAR VE EK İŞLEMLERDE TEKLİFLER TOPLANDIKTAN SONRA DENETİM KURULUNA AYNI ZAMANDA SATIN ALMA YETKİSİ VERİLMİŞTİR. KENDİLERİNE BU TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME VE ONAYLAMA YETKİSİ, ŞİRKETE DE BU ONAY SONRASI EK İŞLETME PROJESİNİ KAT MALİKLERİNE DUYURMAYA VE ÖDEMELERİ TOPLAMAYA YETKİ VERİLMİŞTİR.

4) AİDAT, DEMİRBAŞ İLE DOĞALGAZ, ELEKTRİK SÜZME SAAT OKUNMASI VEYA İŞLETME PROJESİ DÂHİLİNDE DAİRELERE YANSITILAN EK ÖDEMELERİ VADESİNDE YAPMAYAN KAT MALİKLERİ VE KİRACILAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATABİLMESİ İÇİN SULH HUKUK MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ NEZDİNDE KAT MÜLKİYETİ KANUNU DÂHİLİNDE İCRA TAKİBİ DAHİL HER TÜRLÜ İŞLEMİ YAPABİLMEYE, ORTAK ALAN İŞGALİ DURUMU SÖZKONUSU OLDUĞUNDA YÖNETİM ADINA ECRİ MİSİL VE MÜDAHALENİN MENİ İLE ALACAK DAVALARI AÇMAYA, TAPU KÜTÜĞÜNE UYGUN OLMAYAN ŞEKİLDE KULLANILAN YERLERDE ESKİ HALİNE GETİRME VE FAALİYETTEN MEN DAVALARI AÇMAYA, MÜNFERİT OLARAK KENDİSİ VEYA BU İŞLEMLER İÇİN BİR AVUKATA VEKALET VERME VE BU AVUKATI GEREKTİĞİNDE AZİL ETME YETKİSİ YÖNETİCİ SEÇİLEN NİMET AYDIN UMMAK’A (TC.16231180114) VERİLMİŞTİR.

5) BANKA HESABI İLE İLGİLİ OLARAK ......................MAH ....................SOK NO:............. MEZİTLİ / MERSİN İÇİN KAT MALİKLERİ KURULUNCA SEÇİLEN YÖNETİCİ NİMET AYDIN UMMAK(TC.16231180114) MÜNFERİT OLARAK KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA BANKADA HESAP AÇTIRMA, BU HESAP İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İŞLEMİ YAPMAYA(PARA ÇEKME, İNTERNET BANKACILIĞI VE BANKA KARTI İŞLEMLERİ DÂHİL) YETKİLİ KILINMIŞTIR.
6) ARALIK 2018 DÖNEMİNDEN İTİBAREN AİDAT MİKTARI HER DAİRE İÇİN ...........TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. ÖDEMELERİN VADESİ HER AYIN 20. GÜNÜ DÜR.

7)DAİRELERDE VE İŞYERLERİNDE MALİK VE KİRACILARININ EL DEĞİŞTİRMESİ DURUMUNDA YÖNETİCİDEN İMZA ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. DAİRELERİN KISA SÜRELİ KONAKLAMA AMAÇLI KULLANIMI TAMAMEN YASAKTIR. BÖYLE BİR KULLANIM TESBİT EDİLDİĞİ DURUMDA DERHAL TAHLİYE SEBEBİDİR. TESBİTİ HALİNDE YÖNETİCİNİN MÜLK SAHİBİ VE KİRACI HAKKINDA SAVCILIĞA FUHUŞA YER TEMİN ETMEK SUÇUNDAN İŞLEM YAPABİLMESİNE, TÜM İŞLEMLERDEN KAT MALİKİNİN SORUMLU TUTULMASINA, BU MADDEYE AYKIRI HAREKET EDEN DAİRE SAHİPLERİ VE KİRACILAR HAKKINDA KİMLİK BİLDİRİM KANUNU DÂHİLİNDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GEREKLİ ŞİKÂYETİ YAPMAYA YETKİLENDİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ VE TOPLANTI KAPATILMIŞTIR.
 

İŞLETME PROJESİ: TOPLAM HEDEFLENEN GELİR MİKTARI (....TLx20  DAİRE)+(..... TLX2 İŞYERİ) = ...... TL’DİR. BİNA AİDAT GİDERLERİ, ELEKTRİK FATURASI …..TL, ASANSÖR BAKIM ÜCRETİ …..TL,TEMİZLİK VE ÇÖP ALMA HİZMET BEDELİ ……….TL,  HİDROFOR FONU 50TL, YÖNETİM ŞİRKETİ ÜCRETİ BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA 30TL (TOPLAMDA 600TL KDV DAHİL) ’DİR. YUKARIDAKİ HESABA GÖRE AYLIK TÜM DİRELERDEN TAHSİLAT YAPILDIĞINDA ….TL KASA FAZLASI OLUŞMAMAKTA VE BU BÜTÇE ÖNCELİKLİ OLARAK GÖREVLİ TAZMİNATI FONUNA KULLANILACAKTIR.