APARTMAN GİRİŞ ASMA TAVAN YAPILMASI

Apartman Girişine Asma Tavan Yapılması

Apartman Girişleri binayı gösteren yerlerden biridir. İlk göze çarpan etki yaratması açısından görsel açıdan apartman girişlerinin herkes güzel olmasını ister. Eski bina girişleri asma tavan ve duvarların fayans kaplanması gibi işlemler ile yenilenir. Bu işlemler için tüm apartman sakinleri aidat ödemesinin dışında kat malikleri olarak ek demirbaş parası toplanır ve bu para ile işlemler yapılır. Bu ödemenin yapılmaması durumunda Mersin Apartman Yönetimi İmer Yönetim hukuksal süreç başlatarak ödemeyi toplar ve firmalara ödemeyi yapar. Banka aracılığı ile toplanan ek ödemeler yine banka aracılığı ile ilgili şirketin hesabına gönderilir.