APARTMAN AİDATI NASIL BELİRLENİR

Apartman Aidatı Nasıl Belirlenir?

Apartman aidatı belirlenirken belli kriterler göz önüne alınmalıdır. Apartman aidatı, yapılacak apartman toplantılarında belirlenir. Apartman toplantıları her sene tekrarlanacaktır. Apartman toplantısında çoğunluğun toplanması halinde toplantı yapılacaktır. Şayet çoğunluk toplanmadıysa en geç on beş gün içerisinde tekrar yapılmalıdır. Apartman toplantısında apartmanın ihtiyacı olan her türlü gereksinim konuşulacaktır. Apartman eksikleri için yapılması gerekenler belirlenir. Apartman yöneticisi de toplantıda belirlenecektir. Ayrıca, olması gereken aidat tutarı oy çokluğu ile karara bağlanacaktır. Apartmanlarda yapılan standart masraflar ve yıl içerisinde olması muhtemel masraflar hesaplanır. Bu tutarlar daire başına bölünerek aidat miktarı belirlenir.

Apartman Aidatının Apartman İhtiyaçlarını Karşılaması

Apartman aidatının apartman ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda olması önem taşır. Apartman ihtiyaçları ve yapılacak masraflar toplandıktan sonra çıkan rakamın bir miktar üzerine çıkılarak aidat tutarı belirlenir. Aidat tutarı, en minimum ölçüde tutulmaması, ihtiyatlı davranmak için önem taşır. Çünkü sene içerisinde hesapsız harcama kalemleri mutlaka çıkacaktır. Örnek: Asansör ya da otopark kapılarının bozulması, hidrofor veya çatı tamiri gibi işlerdir. Bu türlü hesapsız harcama kalemlerinden bir ya da birkaçı sene içerisinde mutlaka meydana gelecektir. Bu nedenle belirlenen aidat miktarının bir parça üzerine çıkılması gerekecektir. Şirketimiz bu konularda hassas davranarak bütçeyi efektif şekilde yönetir.